Noutati si evenimente


Regulament IDM Basarab Fashion Ambassador 2015SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei IDM Basarab Fashion Ambassador adresata publicului feminin este SC IDM Kennedy Group Co SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Splaiul Independentei 319B, sector 6 (numita in prezentul regulament “Organizatorul”). Campania promotionala se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toate participantele. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada promotiei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta publicul.

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala IDM Basarab Fashion Ambassador se desfasoara in perioada:
01 februarie – 31 decembrie 2015.

SECTIUNEA 3. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania promotionala este organizata si se va desfasura numai pe teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
La campania promotionala IDM Basarab Fashion Ambassador pot participa numai persoanele de sex feminim cu varsta peste 14 ani. Nu pot participa angajatii companiei IDM Kennedy Group Co SRL, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DESFASURARII CAMPANIEI PROMOTIONALE
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campania Promotionala este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

-          Participantele trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4

-          Inscrierea se face exclusiv in perioada Campaniei precizata la Sectiunea 2

Participantele trebuie sa se inscrie cu o fotografie proprie, cu mentiunea IDM Basarab Fashion Ambassador februarie, martie sau...decembrie (in functie de luna in curs) pe care sa o trimita la adresa: concurs@idmbasarab.ro  in perioada 01 – 05 a fiecarei luni.
Fotografiile vor fi postate pe pagina
www.facebook.com/IDM.Basarab
In perioada 06 – 10 a fiecarei luni se va desfasura procesul de votare Like&Share (1 share=10 likes) a candidatelor pe pagina www.facebook.com/IDM.Basarab

5.1 Modalitatea de jurizare: vot online (Facebook) plus vot organizator.
5 puncte pentru canditata cu cele mai multe like-uri conform sistemului Like&Share (1 Share=10 likes)
4 puncte – locul 2
3 puncte – locul 3
2 puncte – locul 4
1 punct – locul 5
Acelasi sistem de punctaj va fi folosit si in cazul votului Organizatorului care se va adauga la punctajul obtinut online.


Pe data de 12 se va anunta pe www.facebook.com/IDM.Basarab castigatoarea IDM Basarab Fashion Ambassador a lunii in curs.

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI IDM BASARAB
- 11 sedinte foto profesionale in Bucuresti (cate una pentru fiecare luna de desfasurare a campaniei)
- 11 tinute complete de dama (cate una pentru fiecare luna de desfasurare a campaniei) in valoare de 100E (TVA inclus)

SECTIUNEA 7.  CASTIGATOARELE SI ANUNTAREA PREMIILOR
Castigatoarele premiilor vor fi anuntate pe pagina
www.facebook.com/IDM.Basarab , urmand ca acestea sa ne furnizeze datele de contact si identificare in maxim 3 zile lucratoare de la anuntarea lor, termenul de 3 zile fiind termen de decadere din drepturile de castigator.
Castigatoarele vor trebui sa se prezinte la locul si data stabilite de comun acord cu Organizatorul pentru efectuarea sedintei foto, nu mai tarziu de data de 25 a lunii in curs, in caz contrar, acestea ar putea fi decazute din dreptul de castigatoare si se va alege urmatoarea clasata.

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE
Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatoarei care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru:
- situatiile in care castigatoarele nu au furnizat adresa completa si numar de telefon sau au furnizat adresa incompleta sau un numar de telefon gresit, neputand fi contactati
- situatia in care castigatoarele nu se prezinta la data si locul stabilit de comun acord cu Organizatorul pentru efectuarea sedintei foto

Organizatorul are dreptul de a descalifica participantele care incearca sa fraudeze mecanismul concursului, fara a oferi nicio explicatie.
Vor fi considerate tentative de fraudare (fara a se limita la acestea): mecanisme automate de generare a like-urilor, click-urilor, folosirea de proxy-uri, spam, phishing, utilizarea unor extensii de browser care aduc avantaje pe alta cale decat cea specificata in regulament, utilizarea unor programe care au acelasi rol, etc.

SECTIUNEA 9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin inscrierea la Campania IDM Basarab Fashion Ambassador, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament.
Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti. Tuturor participantilor la campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.


SECTIUNEA 10. TAXE
Plata impozitului datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatoarele prezentului concurs, revine in sarcina exclusiva a acestora, Organizatorul neavand nici o obligatie de plata.

SECTIUNEA 11. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor desfasura pe care amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Regulamentul campaniei IDM Basarab Fashion Ambassador va fi disponibil gratuit pe site-ul www.idmbasarab.ro si www.facebook.com/IDM.Basarab  incepand cu data de 20 ianuarie 2015.
Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.
Participantele care au pierdut calitatea de potentiale castigatoare sau de castigatoare, nu au dreptul sa solicite prin nici un alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.


Disclaimer

• Prin inscrierea unei imagini, participantul declara in mod implicit ca este detinatorul drepturilor de autor asupra acesteia si isi asuma toate consecintele legale in cazul in care se dovedeste ca nu detine drepturile intelectuale asupra fotografiei.
• De asemenea, in cazul in care utilizatorul nu este detinatorul drepturilor de autor asupra fotografiei acesta nu va primi niciunul din premiile acordate.
• Drepturile asupra imaginilor apartin autorilor, iar IDM Kennedy Group Co SRL poate utiliza imaginile in comunicari, articole sau alte materiale promo.

 
 


Data: 30.01.2015

+ Inapoi